Pakalpojumi

ko mēs darām, lai izveidotu WIN stratēģiju

Izlūkošana (informācija)


PRECIZĒŠANA

  • Pirmkārt, mums ir jāsaprot, kura informācija ir vajadzīga un kura nav. Mēs to darām kopā ar jūsu komandu, jo nav neviena cita, kurš labāk zinātu, kas vajadzīgs. Tas tiek darīts interviju un semināru veidā.

MEKLĒŠANA

  • Otrkārt, mēs koncentrējamies tikai uz vajadzīgās informācijas atrašanu un, ja nepieciešams, iesaistām savus partnerus (piemēram, aptauju organizētājus vai datu analītiķus).

IDENTIFICĒŠANA

  • Visbeidzot, mēs rīkojam semināru, lai noteiktu patiešām svarīgu informāciju un to, kā tā maina stratēģiju

Agility (adaptivitāte)


NOVĒRTĒJUMS

  • Pirmkārt, mēs novērtējam vispārējās organizācijas, tās biznesa procesu un citu sistēmu, tostarp IKT, elastības līmeni. Parasti tam nepieciešama cieša sadarbība ar vadību un pārējo personālu

ATKAUSĒŠANA

  • Otrkārt, mēs kopā dažādos veidos no jauna definējam procesus un veicam simulācijas, lai noteikt kas būs labākais veids.

SASALŠANA

  • Pēc tam, kad procesi ir no jauna definēti, mēs kopā pārdalām lomas (iespējams, ieviešot jaunus, piemēram, produktu īpašniekus un izslēdzot vecos, piemēram, projektu vadītājus). Ja nepieciešams, tiek ieviesti jauni procesi, piemēram, sprints.

Iekšējās kontroles sistēma


Pati iekšējās kontroles sistēma (IKS) nav instruments stratēģijas veidošanai, bet nodrošina divus svarīgus elementus:

IZPILDE

  • Pareiza ietvara izveidošana stratēģijas īstenošanai un kontrolei

DROŠĪBA

  • Atbrīvo vadību no ikdienas ikdienas darbībām un ļauj koncentrēties stratēģijas izstrādei un ieviešanai. Pareizi izveidota IKS neprasa ikdienas iesaistīšanos

Mēs palīdzam novērtēt IKS sistēmu un, ja nepieciešams, atrast nepilnības. Ja ir nepieciešama dziļāka izpēte, mēs strādājam ar saviem partneriem (piemēram, kvalitātes vadības un audita ekspertiem)

P.S. Bieži klientiem nav nepieciešama sarežģīta pieeja, jo viņi jau ir ieguldījuši savus spēkus vienā vai dažos elementos. Šādā gadījumā mēs koncentrējamies tikai uz to, kas patiesībā nepieciešams stratēģijas izveides pabeigšanai.