Pieredze

veiksmīgas un krāsainas stratēģijas, kuras izveidojis un realizējis dibinātājs

Jevgenijam Belezjakam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze stratēģijas izstrādē un realizācijā. "... Tas ir dīvaini, bet viņa projekti vienmēr izdodas ..." - tā mēdza sacīt viņa kolēģi.

Tika izstrādātas un jau realizētas stratēģijas 2020 - tagad

Ne visas stratēģijas, kas izstrādātas kopš 2020. gada, var izpaust, jo joprojām pastāv konfidenciāls raksturs, tomēr tām visām ir ilgtspējas pieskaņa un tās ir izturīgas pret ESG, aptverot ļoti plašu nozaru loku: atkritumu apsaimniekošana; cikliskā ekonomika; enerģētika, tostarp atjaunojamie avoti; apkure; infrastruktūra; finanšu pakalpojumi; digitalizācija un citi.

Tirgus līderības stratēģija 2017 - 2019

SIA UniCredit Leasing valdes priekšsēdētāja amatā ir izveidojis un īstenojis stratēģiju, lai pārņemtu līderību Baltijas līzinga tirgū, kā rezultātā tirgus daļa Latvijā uzlabojās no 14% līdz 25% un palielināja rentabilitāti 2,5 reizes: no neto peļņas 5,5 milj. EUR uz augšu attiecīgi līdz 13,5 milj. EUR (publiski pieejamo 2017. un 2019. gada rezultātu salīdzinājums)

Digitālā un bez_cilvēku stratēģija: 2015 - 2019

Pirmais reālais POT (Peopleless-Onboarding-Tool) process Baltijas līzinga tirgū.


Ar ieviesto Agile attīstības sistēmu tika nodrošināta ātra un adaptīva vide ātru risinājumu ieviešanai tirgū, kas soli pa solim ļāva plaši izpildīt digitālo stratēģiju ar unikālām iespējām - tūlītēju saistošu kredītlēmumu pieņemšanu trešo personu klientiem. Galvenie soļi ietver:


a) mikropakalpojumu arhitektūra ar API slāni;

b) ārēju datu bāzu integrēšana datu vākšanai (piemēram, Sociālās drošības aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Centrālā banka utt.);

c) automatizēta kredītlēmumu vērtēšanas moduļa izveide un kalibrēšana; d) klienta tiešsaistes interfeiss ar UX novērtēšanu;

e) partneru integrācija procesā, izmantojot API slāni;

f) eID un edocs integrēšana procesā;

Fineatkarības stratēģija 2014 - 2020

Uzsāka un izveidoja sadarbību ar pārnacionālām organizācijām MVU finansēšanas un riska dalīšanas instrumentu jomā: Eiropas Investīciju banka (EIB), arī ar EIF, NIB, CEB, ERAB. Darbojas arī kā Baltijas tirgus pilotaprojekts. Vērtspapīrošanas ietvara izveide.

Apdrošināšanas produktu stratēģija 2008 - 2010

Dibināts apdrošināšanas brokeru meitasuzņēmums (UniCredit Insurance broker) un izstrādāti unikāli (diferenciācijas) apdrošināšanas produkti, ieskaitot API balstītu integrāciju ar apdrošināšanas partneriem

Ģeogrāfiskās paplašināšanās stratēģija 2009 - 2011

Igaunijā (2009) un Lietuvā (2011) no nulles izveidotas līzinga biznesa struktūras. Attiecīgi lūzuma punkti tika sasniegti 2 un 1,5 gadu laikā

Regulatoru attiecību stratēģija 2013 - 2014

Ir izveidojs un īstenojs strīdu risināšanas stratēģiju starp Latvijas zingadēvēju asociāciju un Konkurences padomi (Pretmonopola iestāde)

Izpildītas apvienošanās stratēģijas

2019-2020 Veiksmīga SIA UniCredit Leasing pārdošana AS Citadele Bank

2013-2014 Veiksmīga bijušās UniCredit Bank Baltics apvienošanās ar SIA UniCredit Leasing, ieskaitot delicencēšanu un parādu slogu samazinājumu

2010-2011 Atbalsts divu līzinga kompāniju apvienošanai Maskavā: UniCredit Leasing Russia un Locat Leasing Russia

Dibinātāja reputācija

Jevgenijs Belezjaks ir pazīstams ar savu sociālo un uzņēmējdarbības aktivitāti biznesa lomās, kā arī Latvijas Līzinga asociācijas vadītāja un Latvijas Finanšu nozares padomes locekļa lomu. Viņu bieži var sastapt dažādos pasākumos visā Eiropā un ne tikai tajos, kur viņš runā un moderē... Zemāk daži piemēri Jevgenija pieredzei dažādos pasākumos:

Kā panākt, ka vilks ir paēdis un kaza dzīva

29.04.2022 Uzņēmuma dibinātājs piedalījās konferencē, kurā dalījās pieredzē par stratēģiju veidošanu, ņemot vērā visu ieinteresēto pušu viedokļus.

citadele_norway-v2_small res.mov

Video tūre Discovery stilā uz Norvēģiju ar klientu un finansēšanas banku

Laipni lūdzam kopīgi apmeklēt Øyfjellet vēja parku Norvēģijas vidienē, netālu no Mosjøen pilsētas, kur Baltijas uzņēmumam Heavy Cranes piederošais Giant Crane strādā pie 72 Nordex vēja turbīnu uzstādīšanas.

Valsts prezidenta tikšanās ar Finanšu Nozares Asociāciju

Valsts prezidents Egils Levits uzņēma Finance Latvia pārstāvjus Rīgas pilī uz diskusiju par pašreizējām finanšu nozares prioritātēm un detalizētu progresu Moneyval ieteikumu ieviešanā, 07.10.2019.

Leasing Life Conference & Awards

Leasing Life Conference & Awards 2018, kas notika Tallinā, Igaunijā, 15.11.2018., kur Jevgeņijs vadīja sesiju "Reģionālā perspektīva - Baltijas pieeja", pulcējot Līzinga asociāciju vadītājus no 3 Baltijas valstīm, kā arī biznesa pārstāvjus.

Leaseurope konference par krāpšanas novēršanu

Konference par krāpšanas apkarošanu līzinga nozarē, ko organizēja Leaseurope, Briselē, Beļģija 15.11.2016., Jevgenijs iepazīstināja ar to, kā atrast pazudušos aktīvus, kā arī novērst noziegumu.